Wat is accijns?

Wat is accijns en waarom betalen we het?

Iedereen heeft wel eens gehoord van btw: de belasting toegevoegde waarde. Dat wordt op bijna alle producten geheven. Een andere belastingvorm op producten is accijns. Accijns wordt maar op een paar productsoorten geheven en gaat iets anders in zijn werk dan btw. Wat de betekenis van accijns precies? En waarom heeft de overheid deze extra belasting ingesteld?
Lees onderaan dit artikel over het verschil tussen accijns en btw.

Accijns betekenis

Dus wat is accijns? Accijns is net zoals btw een vorm van indirecte belasting. Dit houdt in dat het geld eerst aan de verkoper wordt afgedragen, waarna deze het opgeeft bij de belastingdienst. De verkoper is dus een soort van doorgeefluik. Daarom wordt het een indirecte belasting genoemd, het geld gaat namelijk niet direct van de consument naar de overheid.

Accijns per hoeveelheid

Het verschil met btw is dat accijns per hoeveelheid van een product wordt geheven. Er zit bijvoorbeeld een bepaalde hoogte accijns per liter bier.
Btw wordt juist over de prijs van een product geheven. Een product met accijns krijgt ook nog btw over die prijs heen, waardoor er dus eigenlijk twee belastingen op één product zitten.

Accijnsproducten

Nog een verschil met btw is dat accijns maar op een paar soorten producten zit, terwijl btw op heel erg veel producten en diensten zit. Over de volgende productgroepen wordt btw gerekend:

  • Brandstofaccijns: op benzine en diesel
  • Tabaksaccijns: op tabak
  • Alcoholaccijns: op producten die alcohol bevatten
  • Frisdrankenaccijns: op frisdrank, vruchtensappen, siropen en mineraalwater.

Frisdrankenaccijns heet in Nederland officieel eigenlijk verbruiksbelasting. Dit komt doordat het tegen de EU-regels ingaat om op frisdrank accijns te heffen. In de volksmond wordt die verbruiksbelasting echter vaak gewoon frisdrankaccijns genoemd. Meer over de accijnsproducten leest u hier.

Het doel van accijns

Er zijn twee redenen waarom de overheid heeft besloten om accijnzen te gaan heffen op bepaalde producten. De eerste en belangrijkste reden is dat het meer inkomsten oplevert voor de regering. Dit geld kan vervolgens weer in andere dingen worden geïnvesteerd, zoals het onderwijs of de zorg.

De tweede reden waarom accijns wordt geheven, is om het gebruik van bepaalde producten te remmen. Dit kan zijn omdat deze producten schadelijk zijn voor iemands gezondheid of voor het milieu. Roken en het drinken van veel alcohol zijn bijvoorbeeld erg schadelijk voor de gezondheid. Het verbranden van brandstoffen heeft weer negatieve effecten op het milieu. De gedachte is dat door deze producten duurder te maken, wordt de verkoop ervan afgeremd.

Verschil accijns en btw

Eerder noemden we al één verschil tussen accijns en btw: accijns wordt namelijk per hoeveelheid geheven, terwijl btw over de prijs van een product wordt berekend. Als op een product zowel accijns als btw zit, dan wordt eerst de accijns bij de prijs op geteld en daarna wordt de btw over dat totaalbedrag gerekend.

Een tweede verschil tussen accijns en btw, is dat accijns ook bedoeld is om de verkoop van schadelijke producten te remmen. Accijns wordt dan ook geheven over slechts een paar productgroepen. Btw zit op bijna alle producten en is puur bedoeld om inkomsten voor de staat te genereren.