Accijnsproducten

Accijnsproducten

Accijns is iets waarmee winkeliers dagelijks te maken hebben. Naast de btw wordt er op bepaalde producten namelijk ook accijns geheven door de overheid. Wat accijns precies is en wat accijnsproducten zijn, leest u hier.

Wat is accijns?

Accijns is een belasting die winkeliers over bepaalde producten afdragen. Deze belasting wordt niet door de winkeliers zelf betaald, maar doorberekend aan de klant, net zoals btw. Op deze manier betaalt de klant als het ware via de winkelier een extra belasting. Accijns komt bovenop de btw van een product en dus niet in plaats van btw. Hierdoor wordt de prijs van accijnsproducten hoger.

Doel van accijns

Het doel van accijns is om de aankoop van bepaalde producten af te remmen door middel van een hogere prijs. Redenen hiervoor zijn dat deze producten schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu.
Naast het remmen van de vraag, levert het heffen van accijns ook extra inkomsten voor de overheid op.

Accijnsproducten

Wat zijn nu de accijnsproducten?
Over de volgende producten wordt accijns geheven:
Wijn
Bier
• Tussenproducten (denk hierbij aan sherry of port)
• Andere alcoholhoudende producten
Tabaksproducten
• Minerale oliën (diesel, benzine, etc.)

Verbruiksbelasting:
Vruchtensap, groentesap, limonade (zoals cola en sinas) en mineraalwater

Frisdrank accijns

Met de extra belasting op de laatste categorie is iets bijzonders aan de hand. Deze belasting wordt namelijk geen accijns genoemd, maar verbruiksbelasting. Dit komt doordat de Europese Unie accijnzen wil beperken tot een paar goederen waarvan de consumptie ontmoedigd moet worden. Frisdranken vallen hier niet onder. Als de Nederlandse overheid de belasting op frisdranken officieel accijns zou noemen, gaan zij tegen de Europese regels in. Daarom heet deze belasting officieel verbruiksbelasting. In het dagelijks leven zal deze verbruiksbelasting echter vaak frisdrank accijns worden genoemd.

De belangrijkste reden die de Nederlandse overheid heeft voor het heffen van accijns op deze productgroep, zijn de extra belastinginkomsten.