Accijnsbelasting en accijnsaangifte

Producten die onder de accijnsbelasting vallen betreffen alcoholhoudende productenAccijnsbelasting is verschuldigd middels online accijnsaangifte.
U moet accijns of verbruiksbelasting betalen over het verbruik van sommige goederen.

Accijnsproducten voor accijnsbelasting

Producten die onder de accijnsbelasting vallen betreffen alcoholhoudende producten.
Het gaat daarbij om bier, wijn, tussenproducten en anderen alcoholhoudende producten.
Accijnsproducten die onder tussenproducten vallen zijn sherry, vermout en port.
Aan een tussenproduct is naast alcohol uit natuurlijke gisting ook alcohol toegevoegd. Gedestilleerde dranken, sterke dank en parfums vallen onder andere alcoholhoudende producten.

Overige accijnsproducten betreffen tabaksproducten zoals rooktabak, sigaretten en sigaren.
Verder zijn er nog minerale oliën als benzine, diesel en lpg die ook accijnsproducten zijn.

Tarieven accijnsbelasting

De tarieven voor accijnsproducten zijn verdeeld in tariefgroepen. De accijns tarieven staan in de accijnsbelasting tarievenlijst. Deze vind je op de site van de douane.
In deze lijst zijn ook de belastingen voor verpakking opgenomen. Op deze belastingsoort gaan we niet verder in op deze website.

Periodieke aangifte accijnsbelasting

Accijnsbelasting moet middels accijnsaangifte periodiek worden gedaan. De accijnsaangifte moet online worden ingediend via de beveiligde Ondernemers omgeving. Er zijn verschillende soorten aangevers. Dit heeft ook gevolgen voor hoe vaak er aangifte moet worden ingediend.

Ondernemers die periodiek aangifte moeten doen zijn:

  • vergunninghouders accijnsgoederenplaats
  • vergunninghouders inrichting voor verbruiksbelastinggoederen
  • fiscaal vertegenwoordigers van ondernemers (verkopers) op afstand

Ondernemers die een periodieke aangifte accijnsbelasting moeten doen krijgen een aangiftebrief.
In deze aangiftebrief staat vermeld wanneer u aangifte moet doen en de betaling bij de belastingdienst ontvangen moet zijn. Let u daarbij altijd op tijdige betaling ter voorkoming van boetes. Er worden geen acceptgiro’s meer verstrekt voor de betalingen. Het betalingskenmerk van de acceptgiro is ook vermeld in de aangiftebrief.

Voor de accijnsbelasting is er sprake van dag aangevers en week aangevers.

Week aangever accijnsaangifte

Week aangevers zijn ondernemers die als vergunninghouders geregistreerde geadresseerden bekend staan. De vrijdag na de week van de ontvangst van accijnsgoederen moet de aangifte zijn ingediend. Betaling dient eveneens te volgen.

Dag aangever accijnsaangifte

Alle ondernemers die geen periodieke aangever of week aangever zijn, kwalificeren als dag aangever.
Dag aangevers doen uiterlijk op de dag nadat zij de goederen hebben ontvangen aangifte. Deze belasting moet ook direct worden betaald.

Uw betalingskenmerk van een aangifte treft u op de brief aan, of via de website van de belastingdienst. U moet eerst inloggen onder “Inloggen ondernemers”.

Aangifte accijnsgoederentransport

Als u accijnsgoederen uit een ander EU-land ontvangt moet u dit opgeven.
Ook als u accijnsgoederen verzend naar een ander land in de Europese Unie.

Het indienen van de aangifte kan via Inloggen Ondernemers bij de belastingdienst. De opgave van de transporten vermeld u onder het kopje “Overzicht accijnsgoederentransport”.